Subskrypcja newslettera

Aby otrzymywać od nas newsletter – prosimy podaj swój adres e-mail. Podanie go jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, otrzymywanie newslettera nie będzie możliwe.

Administratorem Państwa danych osobowych jest EIDOS.pl Danuta Grankowska z siedzibą w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73/6A, tel. kontaktowy: 518-967-245, 56 622-10-89. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. w celu przesyłania informacji handlowych. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 5 lat. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu. Dane są powierzane w niezbędnym zakresie jedynie podmiotowi zajmującemu się kadrami oraz księgowością, informatykowi oraz organom państwowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, klikając w odpowiedni link:
https://eidos.pl/index.php?akcja=subs_formularz
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celach marketingowych EIDOS.pl Danuta Grankowska – aby wysyłać do Ciebie mailem atrakcyjne reklamy i oferty (rabaty). Jeśli w przyszłości podasz swoje dodatkowe dane, mogą być one również przetwarzane w celu wysyłania do Ciebie wiadomości drogą pocztową lub, za dodatkową zgodą, na telefon komórkowy. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest regulamin newslettera – umowa zawarta pomiędzy Tobą a EIDOS.pl Danuta Grankowska. Twoje dane będziemy również przetwarzać w celu związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów podczas wykonywania umowy (podstawą prawną ich przetwarzania jest w takim wypadku nasz uzasadniony interes). Oczywiście możesz zrezygnować z newslettera, w tym w ograniczonym zakresie, np. tylko z otrzymywania wiadomości na telefon.

Określone kategorie Twoich danych co do zasady będziemy przetwarzać do czasu Twojej rezygnacji z newslettera, wniesienie przez Ciebie sprzeciwu, a w zakresie przetwarzania, które odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, dopóki nie zostanie ona cofnięta, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • przenoszenia swoich danych osobowych, np. do innego administratora (chyba, że podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora);
  • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes;
  • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych oraz rezygnacji z newslettera.

Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności .

* Warunki świadczenia usługi Newsletter, która dotyczy firmy EIDOS.pl Danuta Grankowska, znajdują się w Regulaminie.
Masz pytanie do zamówienia?
518 967 245
56 622 10 89
e-sklep@eidos.pl Jak kupować

 

© 2024 EIDOS.pl®