Nota prawna

1. Niniejsza strona internetowa została przygotowana przez EIDOS.pl Danuta Grankowska ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73/6A, 87-100 Toruń
 
2. Zawartość serwisu http://eidos.pl, wliczając w to elementy tekstowe, zdjęcia produktów i układ strony, jest własnością firmy EIDOS.pl oraz jest chroniona przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. Powyższe ograniczenie nie dotyczy publicznie dostępnych informacji, elementów graficznych, znaków towarowych, symboli oraz nazw nie będących własnością EIDOS.pl  a wykorzystanych tutaj zgodnie z obowiązującym prawem.
Każda osoba korzystająca z niniejszego serwisu zobowiązana jest do przestrzegania prawa autorskiego. Kopiowanie dozwolone jest jedynie do użytku osobistego, w celach promocji niniejszego serwisu internetowego lub w kontaktach handlowych z EIDOS.pl.
 
3. Strona internetowa może zawierać lub odwoływać się do znaków handlowych EIDOS.pl lub innych podmiotów.
 
4. Informacje mogą zawierać techniczne nieścisłości lub błędy typograficzne. EIDOS.pl zastrzega sobie prawo do zmian, poprawek i udoskonalania bez powiadomienia.
 
5. Zawartość strony internetowej nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 
6. EIDOS.pl nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie serwisu lub wykorzystanie informacji tu zawartych, całkowitą odpowiedzialność ponosi użytkownik przeglądający witrynę.
 
 
© 2024 EIDOS.pl®