Reklamacje

Sklep EF EIDOS FASHION zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego (art. 556- 576, Dz.U. 18 maja 1964 Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami), i Ustawy z dnia 27-07-2002 r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dziennik Ustaw z dnia 5 września 2002 r. Nr 141 poz. 1176 ) rozpatruje reklamacje w terminie do 2 lat od daty zakupu artykułu. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą (wada – zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których było napisane w serwisie sklepu EF EIDOS FASHION, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest pisemne zawiadomienie o wadzie na stosownym formularzu dostępnym w serwisie EF EIDOS FASHION, w terminie do 1 miesiąca od daty jej wykrycia. Z tytułu rękojmi Konsumentowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady.
 
REKLAMACJĘ składa się na formularzu reklamacyjnym do pobrania tutaj - kliknij.
Wadliwy towar wraz z dołączonym dowodem zakupu i wypełnionym Formularzem Zwrotu/Reklamacji odsyłają Państwo na adres:
 
EF EIDOS FASHION, ul. Kilińskiego 13a, 87-100 Toruń
 
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami (oryginał dowodu zakupu oraz prawidłowo wypełniony i podpisany formularz reklamacyjny). W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.
 
Koszty przesyłki reklamowanego towaru pokrywa Konsument. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem i do paczkomatów.
 
Więcej informacji w REGULAMINIE ZAKUPÓW.
 
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszym biurem.

 

© 2024 EIDOS.pl®